חלק ה – מימוש מחסנית על ידי מערך – פעולות: is_full, empty