תרגול מתקדם חלק א (מכיל 4 תרגילים)

שאלה 1

שאלה 2 חלק א

שאלה 2 חלק ב

שאלה 3

שאלה 4