תרגול מתקדם חלק ב (מכיל 4 תרגילים)

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8 חלק א

שאלה 8 חלק ב

שאלה 8 חלק ג